31/10/2013

Les ciutats europees i la immigració


La Comissió Europea ha publicat l'Informe: "Quality of life in cities. Perception survey in 79 European cities", en català "Qualitat de vida a les ciutats. Enquesta de percepció en 79 ciutats europees", entre les quals s'inclouen com a ciutats espanyoles Barcelona, Madrid, Màlaga o Oviedo.
 

Tot i que la data de publicació de l'Informe és a octubre de 2013, les dades de l'enquesta es varen recollir al mes de desembre del 2012.  En tot cas, més que l'actualitat d'aquest estudi, el seu interès radica en que és la continuació d'una altra enquesta que sobre el mateix objecte, l'opinió dels ciutadans sobre la seva vida en el entorns urbans on resideixen, es va produir l'any 2004, en conseqüència, els resultats que se'n deriven de l'informe d'aquest mes d'octubre són una eina molt important per saber i valorar degudament com han evolucionat les percepcions dels ciutadans durant aquests anys, més en el context de crisi econòmica i social que estem patint.

Aquesta entrada del meu bloc només se centra en un dels aspectes analitzats a l'enquesta, en concret, la presència i la integració dels estrangers en la ciutat, que a l'Informe es pot analitzar entre les pàgines 66 a 75.

En aquesta qüestió, els enquestats tenien que respondre a dos qüestions: considera que la presència d'estrangers és bona  per a la seva ciutat?; i segona, els estrangers que viuen a la seva ciutat, estan ben integrats?

Respecte de la primera pregunta, en un total de 49 ciutats, al menys el 70% dels enquestats han respòs afirmativament, entre els quals estan els ciutadans malaguenys (el 83%),els barcelonins en un percentatge del 74%; els madrilenys amb el 69%),i els ovetensos, un 67%.

De fet, respecte de la darrera enquesta en aquesta qüestió, l'any 2009, s'ha incrementat el nombre de ciutadans que valoren positivament la presència d'estrangers, tendència que es visualitza fortament a Barcelona, amb un augment de 18 punts percentuals, o Madrid, amb 16.

Tanmateix, no s'ha de lligar aquesta percepció sobre els avantatges que els estrangers aporten a les ciutats amb la percepció sobre la seva integració, correlació que es  trenca fortament a ciutats dels països nòrdics, on tot i estar a favor majoritàriament sobre la immigració, responen també majoritàriament sobre la seva manca d'integració.

Justament, en aquest tema de la integració és on l'enquesta aporta resultats més diversos, i al meu parer, també preocupants.

Per una banda, es constata que en 55 ciutats europees una majoria de ciutadans responen que els immigrants estan ben integrats a la ciutat (en tot cas, només en 6 aquesta majoria arriba al 70%, cap d'elles espanyola),i en 28 ciutats, menys de la meitat dels ciutadans estan d'acord amb aquesta afirmació (11 de les quals són de la Unió Europea). De fet, a Barcelona i Madrid només un 50% mostren valoracions positives sobre aquest assumpte, percentatges que s'incrementen a Màlaga, amb un 64% i a Oviedo, amb un 59%; ensems, un 13% dels ciutadans barcelonins estan fortament en desacord amb el procés d'integració dels estrangers, mentre que un 33% mostren un cert desacord.

Aquests nivells de desacordança respecte a si els estrangers estan ben integrats a la ciutat arriben a un nivell molt elevat a ciutats com Hèlsinki, Viena, Roma, Rotterdam, Graz, Dortmund, Estocolm, Amberes, Berlin, Malo i sobre tot Atenes, amb un percentatge en aquesta última ciutat del 82% d'absolut desacord. Com a dada positiva, només es constata que respecte de l'any 2009, a 17 ciutats ha augmentat el nombre de persones que valoren positivament el procés d'integració.

Aquestes dades han de ser preses en consideració per la tendència que demostren cap a aspecte de tanta magnitud política i social com és la integració dels immigrants, per cert, principi bàsic de la nostra legislació. És necessari portar a terme mesures que ajudin a  millorar la integració dels immigrants, actuant contra discursos que inciten a l'odi o la discriminació contra aquests col•lectius, i recordant que, són justament els estrangers que han vingut a Europea a viure i treballar, els que estan patint situacions de discriminació, pobresa i atur amb molt més percentatge que la població autòctona.

 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat