05/02/2016

Dos informes d'interès en migracions mundials


Aquest passat mes de gener el Consell de l'Agenda Global sobre Europa del Forum Econòmic Mundial (World Economic Forum),va publicar un informe en anglès titulat Europa: Que és al que s'ha de prestar atenció per al bienni 2016-2017. En el marc de la trobada d'aquesta associació internacional s'ha publicat també el "The Global Risks Report 2016". En ambdós documents el tractament de la qüestió migratòria ocupa un tractament prioritari i específic.

1. El document "The Global Risks Report 2016" conté una enquesta feta a experts i membres d'entitats i associacions de l'àmbit mundial sobre els principals riscos als que s'enfronta el mon, en una primera fase en els següents 18 mesos, i en una posterior en els propers 10 anys.

De l'informe se'n deriva que la primera de les cinc principals preocupacions per als propers 18 mesos són les migracions involuntàries a gran escala, és a dir, les induïdes per conflictes, desastres, medi ambient o per raons econòmiques. En conseqüència, aquest tema ha de ser de tractament prioritari tant a nivell internacional com nacional. Aquesta urgència es visualitza encara més si s'observen les respostes a l'enquesta sobre els principis riscos globals en deu anys, ja que les migracions involuntàries no apareixen entre les cinc primeres tot i que no hi ha cap mena de dubte que està interconnectada amb les angoixes expressades a llarg termini, que són, per aquest ordre, la crisis de l'aigua (39.8%),el fracàs en la mitigació del canvi climàtic (36.7%),les situacions climatològiques extremes (26.5%),les crisis alimentàries (25.2%) i les crisis profundes d'inestabilitat social (23.3%).

Aquest informe vol fer palès que els moviments migratoris tenen un abast mundial cada cop més important i posa per exemple els fluxos de refugiats, ja que al 2014 van assolir els 59.5 milions de persones desplaçades forçosament al món en comparació amb els 40 constatats durant la Segona Guerra Mundial. Tot i que la crisi europea de refugiats està centrant la mirada pública, el repte és global amb moltes regions al mon afectades.

D'interès especial resulten les consideracions de l'informe sobre els tres factors que augmenten els riscos derivats de les migracions involuntàries. En primer lloc, el fet que els refugiats resten en els països amfitrions molt més temps que en qualsevol altre moment històric previ, i en aquest sentit, quan més temps estiguin en aquests, més difícil és el retorn, més quan els desplaçats poden veure limitades les seves oportunitats vitals en els seus països d'origen. En tot cas, l'informe tampoc passa per alt les problemàtiques derivades en els Estats d'acollida per la seva falta de politiques efectives d'integració, la qual cosa provoca alteracions  politiques en les seves societats.

En segon terme, l'informe reconeix que l'arquitectura humanitària global no es capaç de respondre satisfactòriament al repte de les migracions involuntàries a gran escala. Per una part, es recorda que molts països no han signat la Convenció de Ginebra sobre refugiats, i per l`altra es recorda que front a les respostes que provoquen que els refugiats vagin a raure a camps d'acollida on oferir-los una primera assistència humanitària, la tendència a nivell mundial d'aquests és a anar a entorns urbans, no preparats per a la seva recepció.

En tercer i últim lloc, l'informe mostra com la major part de migrants es mouen a països en vies de desenvolupament, on els sistemes de protecció i governança social són dèbils.

Si aquests factors no són ben gestionats poden alimentar els efectes negatius dels riscos derivats dels moviments  migratoris involuntaris més que no pas eliminar-los. Per fer-hi front, l'informe recorda la contribució positiva dels immigrants en els països d'acollida, però també la necessitat de que per part dels agents públics i privats s'escometin mesures per a millorar la rebuda dels refugiats, entre d'altres, l'afavoriment de la concessió de permisos de treball.

2. La importància que en l'àmbit mundial tenen els desplaçaments de persones també es posa de manifest en la Unió Europea, ja de l'enquesta de l'Eurobaròmetre es deriva que a finals de 2015 les migracions són la qüestió més important a la qual la Unió Europea ha de fer front.

D'aquesta dada parteix l'informe "Europa: Que és al que s'ha de prestar atenció per al bienni 2016-2017" el Consell de l'Agenda Global sobre Europa del Fòrum Econòmic Mundial per predir que les polítiques d'immigració i integració romandran les de major intensitat a Europa en els propers dos anys, més encara quan hi ha bones raons per pensar que el flux de refugiats que s'està produint no disminuirà en els propers anys.

Això fa que el Consell autor de l'informe aporti una sèrie de propostes en relació  amb l'arribada de milions de migrants, sol·licitants d'asil i refugiats, tot considerant-la una gran oportunitat davant el procés d'envelliment demogràfic europeu solament si els governs, junt amb el sector privat, actuen ràpidament per ajudar als nouvinguts a trobar feina.

En aquest sentit, l'informe assenyala que els països de la Unió han de ser més dinàmics en el procés de verificació i aprovació de les qualificacions dels immigrants. Tanmateix, si bé solament una limitada part d'aquest darrer flux de persones pot tenir qualificacions transferibles, el major repte és l'aprenentatge de la llengua, l'educació professional i els programes para la integració dels nouvinguts en el mercat de treball. Tanmateix, també s'expressa les dificultats que poden trobar aquestes polítiques front a l'augment de partits populistes i d'extrema dreta a Europa i l'augment de sentiments anti-migratoris, particularment a França, Espanya, Itàlia i Regne Unit.

 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat